Tuesday, May 14, 2013

Trailer Alert: Last Girl Standing

Directed by Kentaro Yamagishi; starring Suzuka Morita, Hitomi Miyake, Ena Koshino, Karen Ishida, Anzai Naomi, Natsumi Iwamura, Asuka Takahashi, Uki Minamiyu, Runa Mochizuki, Aso Kana, Yui Yoshida, Ririko Suzuki, and Fumina Suzuki.

Opens July 2013 in Japan.